AR_שלושה חברים500

שלושה חברים

₪60.00

הספר ”שלשה חברים“ נכתב מתוך צורך לספר
לילדים משהו שמלמד אותם על מצבים אמיתיים
בחיים, על יחסים בין חברים, ואיך מתוך נקודת
החיבור לפעול ביחד לטובת הכלל.

כל אחד מהסיפורים מציג מצב מהמציאות אותה
חווה הילד, ונותן לילד זווית ראייה רחבה, מעבר
ל“אני“ שלו, אל המרחב של ”אנחנו“—בו הילד
מגלה כי התחשבות, שיתוף פעולה והשלמה הדדית,
הינם דרכי הבעה רצויות המובילות לסיפוק, בטחון,
שמחה ואיחוד בינו לבין חבריו.

במלאי

קטגוריות: ,

תיאור מוצר

הספר ”שלשה חברים“ נכתב מתוך צורך לספר
לילדים משהו שמלמד אותם על מצבים אמיתיים
בחיים, על יחסים בין חברים, ואיך מתוך נקודת
החיבור לפעול ביחד לטובת הכלל.

כל אחד מהסיפורים מציג מצב מהמציאות אותה
חווה הילד, ונותן לילד זווית ראייה רחבה, מעבר
ל“אני“ שלו, אל המרחב של ”אנחנו“—בו הילד
מגלה כי התחשבות, שיתוף פעולה והשלמה הדדית,
הינם דרכי הבעה רצויות המובילות לסיפוק, בטחון,
שמחה ואיחוד בינו לבין חבריו.

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

Be the first to review “שלושה חברים”