תקנון ותנאי שימוש באתר

1. כללי
1.1 ברוכים הבאים לחנות המקוונת של עמותת בני ברוך.
1.2 החנות מופעלת ע”י “עמותת בני ברוך” ע”ר 580292753.
1.3 כתובת: רחוב נבטים 12, פ”ת. טל’: 1-700-509-209

2. שימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן:
2.1 הרכישה באתר מעידה על הסכמת הגולש לכל התנאים אשר כלולים בתקנון זה.
2.2 על כן, לא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או העמותה ו/או מי מטעמם בגין כל פעולה שנעשתה על ידו דרך האתר.
2.3 לעניין זה “פעולה באתר”/”שימוש באתר” משמעה – גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או הזמנתם דרך האתר.
2.4 לבצע פעולה באתר רשאי כל משתמש שמילאו לו 18 שנה, וכן כל גוף משפטי המאוגד והרשום כדין לפי חוקי מדינת ישראל, שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, ובבעלותו כרטיס אשראי שניתן כדין, ותקף ביום ביצוע, על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל.

3. פרטי המשתמש:
3.1 בעת ביצוע הפעולה באתר, יידרש המשתמש להירשם ולציין את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ, שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, מען, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים, יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או העמותה ו/או מי מטעמם, עקב כך וכן תוגש תלונה למחלקת ההונאה למשטרת ישראל.
3.3 צוות האתר יעשה כמיטב יכולתו כדי להגן על פרטי המשתמש האישיים שנרשמו באתר, אולם אין הוא מתחייב כי הפרטים הנ”ל יהיו מוגנים בפני פריצה או גישה לא חוקית לאתר ו/או בגין הנזק שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מכך.

4. פרטי כרטיס אשראי:
4.1 פרטי כרטיס האשראי מועברים ישירות לחברת האשראי בפרוטוקול מאובטח.
4.2 מטעמי אבטחה והגנת הפרטיות, אין הפרטים הנ”ל נשמרים באתר ולכן יש להקישם מחדש בכל קנייה.
4.3 האתר מאובטח בתקן PCI DSS.

5. ביצוע ההזמנה:
5.1 לאחר ביצוע ההזמנה תשלח למזמין הודעה ראשונית על קליטת פרטי ההזמנה. שימו לב: אישור זה אינו מחייב את צוות האתר ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
5.2 רק לאחר שתסתיים הבדיקה של פרטי כרטיס האשראי של המזמין ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע ויחלו תהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו, בתנאי שהם מצויים במלאי.
5.3 צוות האתר עושה את מרב המאמצים שביכולתו על מנת להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי. במידה ומוצר כלשהו אזל מהמלאי, תשלח הודעה מתאימה למזמין באמצעות הדואר האלקטרוני שכתובתו נמסרה במהלך ביצוע ההזמנה.
5.4 ההזמנה תשלח אל הלקוח בדואר רשום לכתובת שנמסרה במהלך ביצוע ההזמנה.
5.5 מועד האספקה הוא 7-14 ימי עבודה מיום קבלת האישור מחברת האשראי לביצוע עסקה.
5.6 במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 30 יומי עבודה ממועד משלוח בדואר), ישלח משלוח נוסף בדואר רשום במהירות האפשרית.
5.7 האתר לא ישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם נתונים לשליטתו, (כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון, מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה.
5.8 המחירים אשר מופיעים באתר הם מחירים סופיים לצרכן.
5.9 מחירי המוצרים כמו כן, דמי הטיפול והמשלוח משתנים מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שהתבצעה הוא המחיר שיתפרסם באתר במועד ביצוע ההזמנה.

6. החזרת המוצרים:
6.1 הלקוח רשאי להחזיר את המוצר שרכש באתר כשהוא במצב חדש וארוז באריזתו המקורית בצירוף הקבלה המקורית תוך 30 יום מקבלת המוצר.
6.2 החזרת המוצר תתבצע באמצעות דואר רשום.
6.3 לאחר בדיקת המוצר שהוחזר, יזוכה כרטיס האשראי של הלקוח במחיר המוצרים שהחזיר למעט דמי משלוח, או, יוחלף המוצר במוצר אחר שווה ערך למוצר שהוחזר כמסוכם בין הצדדים ולאחר קבלת בקשה מפורשת של הלקוח.
6.4 במידה וימצא שהמוצר לא הוחזר במצב חדש כפי שנשלח, הזיכוי יתבצע בסכום המהווה ערכו השיווקי הריאלי של המוצר שהוחזר.
6.5 ביטול עסקה יתבצע עפ”י חוק הגנת הצרכן 1981.
6.6 עמותת בני ברוך מכירה בחובתה לשמור על פרטיותו של הלקוח ולהמנע ככל האפשר ממסירת פרטים לגורם שלישי וכל זאת בכפוף לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981.
6.7 סמכות השיפוט תינתן לבית המשפט בפ”ת ועל תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.

7. זכויות יוצרים:
7.1 אתר זה מוגן על פי דיני הקניין הרוחני בעולם כולו! כל הדפסה, התאמה, רפרודוקציה, העתקה, העברה, פרסום, הפצה, ביצוע, שידור, העמדה לרשות הציבור, שינוי, הרשאה, יצירת קישור עמוק, יצירת יצירות נגזרות וכל שימוש אחר בחומרים הכלולים באתר זה בכל דרך שהיא אסורים לחלוטין אלא אם כן ניתנה לכך הרשאה מפורשת בנושא ספציפי באתר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל זכויות היוצרים, הטקסטים, השמות, הגרפיקה, לוגו, סימני המסחר, סימני שירות, תמונות, עיצובים, הקלטות וכל יצירות ונכסי קניין רוחני אחרים הכלולים באתר שייכים לאגודת בני ברוך ו/או שיש לה רישיונות כחוק להציגם באתר, והם כפופים להגנת חוקי זכויות יוצרים והקניין הרוחני בעולם כולו. כל מי שמבקר באתר מורשה אך ורק לגלוש בו ולהיחשף לחומרים הכלולים בו. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אף לא כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של בעלי האתר.