ספר הזוהר הוא אחד החיבורים המיוחדים והמפורסמים ביותר שחוברו אי פעם. הספר אפוף מסתורין ומעורר סקרנות רבה על אף היותו סתום וללא פירוש. ספר הזוהר מסייע לנו בגילוי מערכת הקשר בינינו, באמצעותו נוכל לשנות את הטבע שלנו לטוב.

ראשיתו של ספר הזוהר במאה ה-2 לספירה, בתוך מערת האידרא רבא הנמצאת ביער המקיף את העיר צפת, למרגלות הר מירון, התקבצו עשרה מקובלים במערה, בראשם רבי שמעון בר יוחאי, לו מיוחס חיבור ספר הזוהר.

רשב”י לא כתב בעצמו את ספר הזוהר, אלא הגיד את החכמה ואת דרך השגתה לרבי אבא שניחן ביכולת מיוחדת, להסתיר בין המילים את המשמעות הפנימית והאמיתית לגילויים ששמע מפי מורו. רבי אבא כתב את הזוהר בשפה הארמית, הנחשבת לחלק הנסתר של העברית. הוא כלל בספר הזוהר גם מילים ביוונית ובלטינית, וכך הבטיח שרק מי שנמצא ברמת השגתו של המחבר, ידע לפענח את הפירוש הנסתר והחבוי בספר.

מיד עם סיום כתיבתו נגנז הזוהר ונעלם באופן מסתורי. מאות שנים אחר כך, בספרד של המאה ה-13 לראשונה יצא הזוהר לאור על ידי המקובל משה דה לאון. (רבים, בעיקר באקדמיה, טועים ומייחסים לו את כתיבת ספר הזוהר). ספר הזוהר לא הודפס בהיקף המקורי בו נכתב, במקור הוא כלל מלבד פירוש לחמשת חומשי התורה, גם פירוש לספרים אחרים, כמו ספרי הנביאים והסברים קבליים למשנה ולתלמוד. החלק שנמצא בידינו קטן פי עשרים מגודלו המקורי של ספר הזוהר. עובדה זו אינה גורעת מערכו כמפתח שבעזרתו ניתן להגיע להשגת העולם הרוחני.

אחרי רבי משה די לאון שוב נגנז הספר למשך מאות שנים, הפעם עד לתקופת ימי הביניים המאוחרים, עד זמנו של האר”י הקדוש באמצע המאה ה-16. בתום המאה העשרים, הרב יהודה אשלג תרגם והסביר את דברי רבי שמעון בר יוחאי וכך הפך לחוליה מקשרת עבורנו עם כתבי המקובלים.

הספר שנסגר באלפי מנעולים על ידי רבי שמעון, נפתח כיום לכולם על ידי מפתח אחד ויחיד – פירוש הסולם לספר הזוהר, שכתב הרב יהודה אשלג והודות לו זכה לכינוי “בעל הסולם”. כל שנותר לנו הוא לטפס יחד במעלה הסולם המוביל אל הרוחניות, אל סודותיו של ספר הזוהר עליהם שפך בעל הסולם אור, ובכך הפך אותם נגישים לדורנו.
בעל הסולם, הבין את החשיבות העצומה הטמונה בספר הזוהר ולכן כתב פירוש לדברים הכתובים בזוהר:

“היות, שעומק החכמה שבספר זוהר הקדוש סגור ומסוגר באלף מפתחות, ושפתנו האנושית דלה ביותר מלהמציא לנו ביטוי נאמן ומספיק כדי לפרש דבר אחד שבספר הזה עד סופו, והביאור שעשיתי, אינו אלא סולם לעזור להמעיין לעלות לגובהם של הדברים, ולהסתכל ולעיין בדברי הספר עצמו.”

תיקוני הזוהר הם חלק בלתי נפרד מספר הזוהר הוא מורכב משבעים דרשות על ספר בראשית. לראשונה הודפס במנטובה בשנת שי”ח 1558 לספירה. רובו כתוב בארמית ומצוטטים בו פסוקים מהתורה, הנביאים והכתובים על מנת לבאר את הדרשות. השפה הארמית בה נכתב ספר תיקוני הזוהר מסוגננת, בשונה מספר הזוהר. כמו לספר הזוהר, גם לספר תיקוני הזוהר קיימים מספר תרגומים וביאורים.

בספרים המודפסים קיימת חלוקה לפי ימי החודש. מקובל להתחיל בקריאה מראש חודש אלול ולסיים ביום הכיפורים.