מתוך מספר רב של מחקרים פסיכולוגיים וסוציולוגיים, עולה כי האדם הוא יצור שיועד לחיות בחברה, ושייכותו למשפחה ולקהילה משפיעה יותר מכל על בריאותו ועל רמת חייו. החשיבות בחיים קהילתיים עולה ואנשים רבים, בחפשם אחר מקום מגורים, בוחנים קודם כל את הקהילה המקומית. אך נראה שהמושג קהילה כה שחוק בימינו, שיתכן כי התרוקן כליל מתוכנו- כאשר […]
This post is only available to members.