תמיד איתי – PDF

20.00

הגענו לבני ברק, אנחנו עומדים ברמזור במרכז העיר ושואלים את עצמנו: לאן ממשיכים מכאן?! ואז אני פותח את החלון, ורואה אדם בחליפה שחורה שעומד ברמזור, כמו מחכה לבואנו, אני צועק לו, מבעד לגשם השוטף: “תגיד איפה לומדים כאן קבלה?!”

זה היה לפני כארבעים שנה. באותם זמנים אנשים ברחו מהמילה “קבלה” כמו מצרעת. ואילו האדם הזה הביט בי ואמר בנחת: “תפנה כאן שמאלה, סע עד שתראה פרדס, ממולו תראה בית. שם לומדים “קבלה”.

הספר “תמיד איתי” מגולל את סיפורו של הרב ד”ר מיכאל לייטמן לצד מורו הרב”ש.

Want a discount? Become a member.