זוהר לעם – כרך יג, תיקוני הזוהר – PDF

10.00

ספר הזוהר הוא הספר היסודי, החשוב והעיקרי ביותר בחכמת קבלה. פירוש “הסולם” הוא הפירוש המקיף והמעמיק ביותר לספר הזוהר, אשר נכתב על ידי הרב יהודה לייב הלוי אשלג, “בעל הסולם” בין השנים 1953-1943.

Want a discount? Become a member.