שמעתי בלב

60.00

“שמעתי בלב” הוא קובץ שיעורים נבחרים מתוך שיעורי הקבלה היומיים שעסקו במאמרי “שמעתי”, מאמרים הכוללים את סודות העבודה הרוחנית הנחוצים לכל מי שרוצה לעלות בסולם הרוחני.
המאמרים הם דברי בעל הסולם שנאמרו לבנו הבכור, הרב”ש, שהעלה אותם על כתב כמו ששמע מאביו.הרב לייטמן, תלמידו וממשיך דרכו של הרב”ש, מחבר את הקורא דרך המקור לכוונות שבלב, לרוח הדברים ולדרך שאותה מתווים המקובלים.
בדרך לימוד זו יידבק הקורא במורים הרוחניים, בעל הסולם והרב”ש, ויזכה להשתוקקות ולכוחלגלות את העולם הרוחני כפי שהשיגו המקובלים לפניו.

Want a discount? Become a member.