ישראל הנסתרת – מסע בזמן

70.00

מה סוד הקסם של ארץ ישראל ?
מה הופך את פיסת האדמה הזאת למוקד משיכה
בן אלפי שנים לכובשי תרבויות, דתות ומבקרים
מכל העולם? האם נקודת ציון גיאוגרפית ארצית
כלשהי יכולה להיות גם מוקד כוח רוחני מעבר
לעולם הזה?
“ישראל הנסתרת – מסע בזמן” הוא ספר חדש
מבית “קבלה לעם” החושף את התוכן המיוחד
והנסתר המוצפן במקורות, ומאפשר לנו הצצה
לנבכי המשמעות הפנימית הטמונה בהם.
הספר נוגע בסיבה שלשמה הגענו לעולם
ובהתפתחות הרוחנית של כל אחד ואחת מאיתנו.
“ישראל הנסתרת – מסע בזמן” מבאר את הקשר
המיוחד שבין ארץ ישראל הגשמית לבין ארץ
ישראל הרוחנית, על רקע נופי הארץ והאירועים
ההיסטוריים שהתרחשו בה.

Want a discount? Become a member.

תיאור

ישראל הנסתרת – מסע בזמן

תוכן העניינים
הגיאוגרפיה הלא מוכרת של ישראל………………………………. 5
דרכו של אברהם…………………………………………………………………. 15
חטאי סדום…………………………………………………………………………… 25
חציית ים סוף ………………………………………………………………………. 31
סוד הספר הנצחי………………………………………………………………… 39
ירושלים – לב העולם…………………………………………………………… 47
ארמגדון – מלחמת גוג ומגוג………………………………………….. 55
חנוכה – נס הניצחון ……………………………………………………………. 63
ספר הזוהר……………………………………………………………………………. 71
אני והבורא…………………………………………………………………………… 79
מראי מקום…………………………………………………………………………… 89