בשביל ישראל – PDF

30.00

“בשביל ישראל”

נאגד ונערך במיוחד בשבילנו, חברי האומה הישראלית, כדי להבליט את תחנות דרכנו. כך יקל עלינו לעקוב וללכת בשביל המוביל אל תכליתנו. כל תחנה בדרך האומה מתוארת בקצרה, ומהווה הקדמה שמטרתה להציג את הציטוטים
המקובצים בה ולתת להם לדבר בעד עצמם. הציטוטים לקוחים מהתורה, מדבריהם של חכמי ישראל, מאבות האומה ומהמקובלים לדורותיהם. רבים מהציטוטים נשאבו מכתבי המורים שלי, הרב יהודה לייב הלוי אשלג )”בעל הסולם”( ובנו הרב ברוך שלום הלוי אשלג )הרב”ש(, משום שהם חיו ממש בינינו בראשית דורנו, ולכן הם קרובים אלינו בשפתם הגלויה. יחד עם כל הציטוטים משלל תקופות ישראל, מצטיירת מפה נאמנה של הדרך שהוכנה במיוחד בשבילנו כדי שנלך בה בשמחה וברצינות ונצליח.
מסע מהנה, הרב ד”ר מיכאל לייטמן.

Want a discount? Become a member.

תיאור

ספר “בשביל ישראל” הקדמת המחבר
אני אוהב את השילוב שקיים בעם ישראל, בין תקווה לנכונות לסבול. הוא משתלשל מלמעלה, מהשורש הרוחני שלנו, ושומר אותנו כאומה נצחית חרף כל התלאות, שעברנו במשך הדורות ועודנו עוברים. מאותו שורש עליון צומח גם השילוב המיוחד שקיים בתוכנו מראשית דרכנו, בין שנאה לאהבה, בין דחייה למשיכה. באותם ניגודים הדרים בנו בכפיפה אחת, טמון סוד תפקידנו, שתכליתו גבוהה מאוד כלפי האנושות כולה והבריאה בכללה. הספר הזה, “בשביל ישראל”, נאגד ונערך במיוחד בשבילנו, חברי האומה הישראלית, כדי להבליט את תחנות דרכנו. כך יקל עלינו לעקוב וללכת בשביל המוביל אל תכליתנו. כל תחנה בדרך האומה מתוארת בקצרה, ומהווה הקדמה שמטרתה להציג את הציטוטים המקובצים בה ולתת להם לדבר בעד עצמם. הציטוטים לקוחים מהתורה, מדבריהם של חכמי ישראל, מאבות האומה ומהמקובלים לדורותיהם. רבים מהציטוטים נשאבו מכתבי המורים שלי, הרב יהודה לייב הלוי אשלג )”בעל הסולם”( ובנו הרב ברוך שלום הלוי אשלג )הרב”ש(, משום שהם חיו ממש בינינו בראשית דורנו, ולכן הם קרובים אלינו בשפתם הגלויה. יחד עם כל הציטוטים משלל תקופות ישראל, מצטיירת מפה נאמנה של הדרך שהוכנה במיוחד בשבילנו כדי שנלך בה בשמחה וברצינות ונצליח.
מסע מהנה, הרב ד”ר מיכאל לייטמן.

הקדמת העורכים
בתקופה האחרונה שאלת הזהות שלנו, עם ישראל, מתעוררת לחיים ועולה לדיון: מי אנחנו, אומה ככל האומות או עם נבדל? מה אנחנו, יותר ישראלים או יותר יהודים? אילו רעיונות, שאיפות ומטרות עומדים מאחורי ההגדרות האלה? אומנם השאלות צפות בעקבות ריבים מכוערים, עימותים כואבים ופילוג קשה בינינו, אבל מוטב שיעלו אפילו כך וידרשו מאיתנו למצוא תשובות עמוקות, טובות ובהירות, מאשר שנמשיך לטאטא אותן מתחת לשטיח, ככל שנצליח, כדי לא להתמודד עם השאלות המהותיות של חיינו כאומה וכמדינה. בדרך פלא, אחרי אלפי שנות גלות ונדודים, רדיפות ופוגרומים, שסופן בשואה איומה ובמאמץ חלוצי עצום, חזרנו לאדמת ישראל והקמנו בה מדינה. אנחנו מדברים בשפה העברית, בנינו צבא חזק, כלכלה יציבה ותעשייה פורצת דרך – כביכול כל מה שחלמו עליו מקימי היישוב. אולם למרות השפע הבלתי נתפס שנוצר מכלום ובזמן אפס, אנחנו נמצאים בשפל חברתי מבהיל שעלול לגרום לכך שהכול יילקח מאיתנו בן רגע, וזאת סיבה טובה לשאול מי אנחנו.
אין צורך באויבים שינצלו את החולשה החברתית שלנו ויזרקו אותנו מכאן, ישראלים רבים כבר שוקלים לעזוב, הם בוחנים את מדינת ישראל במבט תועלתני, “שווה להישאר או לא שווה להישאר”. גישתם היא תוצאה של חוסר עיסוק בשאלות מהותיות על הזהות הישראלית, של בקיאות קלושה במקורות של גדולי האומה, תוצר של הזנחת הרוח. אם היינו יודעים מי אנחנו ומאין באנו, כל הספקות והבעיות היו מתפוגגים. כל מה שנראה לנו היום נוצץ היה מאפיר. כל מה שנראה לנו מושך היה משמים. דבר לא היה ממלא לנו את הימים והלילות, הלב והמחשבות, מלבד לשוב להיות מי שאנחנו, אלו שהתקבצו לפני אלפי שנים סביב אברהם אבינו וקיבלו על עצמם משימה קדושה שמחכה להתממש היום. אם כך, האושר שלנו תלוי בשאלה “מי אנחנו?”.
אנחנו מזמינים אתכם לצאת למסע שמתחיל עם אבותינו בבבל העתיקה ומסתיים איתנו בבבל המודרנית. זהו מסלול מעגלי שאת דרכו מאירים דבריהם של גדולי האומה, והוא עובר בין כל המאורעות שפקדו אותנו מאז ועד היום. מסע של גלויות וגאולות, ניצחונות ומפלות, היפרדויות והתאחדויות, שנאות ואהבות, מסע שיעזור לנו להבין מי אנחנו באמת.
דרך צלחה, צוות העורכים.