בספרו של הרב ד”ר מיכאל לייטמן, מוגשת שיטה מיוחדת לבניית מערכות יחסים הפועלים לפי חוקי הטבע באמצעות סדנה. הסדנה מבוססת על עיקרון החיבור בין עשרה אנשים שיושבים במעגל מכל קשת הגילים ודנים בשאלות. הדיון מתנהל על פי כללים ידועים מראש. המטרה היא, להגיע להרגשת חיבור בין המשתתפים. הישיבה במעגל כשווים, וההידברות על פי כללי הסדנה, […]
This post is only available to members.