אינספור טקסטים נכתבו על התנ”ך ועל יתר ספרי הקודש. לאורך שנים אנשים מצאו שם משמעויות בהתאם לנטיות ליבם. המתעניינים בהיסטוריה מצאו שם תהליך היסטורי, משפטנים ראו אוסף חוקים, מי שמתעניינים בתרבות, חינוך או יחסים זוגיים מצאו שם אותם. אבל כל אלו זוויות אנושיות ארציות. בעם ישראל הגישה הייתה תמיד שהכתוב שם מנותק לגמרי מהעולם הזה. ולכן כינו אותם קדושים, מיוחדים. ומי שרוצה להבין אותם, צריך להיות בעצמו קדוש. אז איך אפשר להבין אותם?

ספרים קדושים ואנשים קדושים
המילה “קודש” משמעותה אהבה ונתינה. אלו תכונות שבאופן טבעי לא נמצאות בנו בני האדם אלא שייכות לכוח העליון. ואם רוצים לפתוח את הספר, לא רק פיזית כמו שמדפדפים בספר בספרייה אלא באמת לפתוח את הספר, התכונות שלנו צריכות להתאים לעולם העליון, תכונות של אהבה חלוטה. ואז אפשר לראות את העומק שטמון שם.

אם אני אתקן את תכונתי לאהבה, אתחיל לראות מאחורי המילים והמשפטים פעולות רוחניות. אגלה שהכוח העליון שמנהל את העולם הוא גיבור הספר, ורק עליו מדובר שם. בספרי הקודש מוסבר איך הוא מפעיל את עולמנו, ואיך מגלים אותו בפועל.

לא מיסטיקה
כותבי ספרי הקודש סיפרו לנו איך להיכנס למערכת ההפעלה של העולם שלנו. זו לא מיסטיקה אלא מדע שמאפשר לנו להיכנס אל המערכת העליונה ולהפוך לגורם מודע שמגלה וחוקר אותה. כך כל אחד מאיתנו יכול לקבל מפתח לגורלו הטוב.

למעננו, כדי לעזור לנו בתהליך הזה, הם כתבו והשאירו ספרים. מספר “רזיאל המלאך” שמיוחס לאדם הראשון, דרך “ספר יצירה” של אברהם אבינו, לתורה, לנביאים ולכתובים, אחריהם למשניות, לגמרא וכך הלאה מדור לדור עד לימינו.

שפת הענפים: הקוד לפתיחת ספרי הקודש
ספרי הקודש כתובים על פי קוד מיוחד שנקרא שפת הענפים. אם נתאר דימוי של מעין עץ הפוך ששורשיו בעולם העליון וענפיו בעולם שלנו, נתחיל להבין את העיקרון שעליו מדברים חכמי הקבלה. העולם שלנו הוא עולם של תוצאות. בעולם העליון נמצאות הסיבות, השורשים, לכל מה שמתרחש כאן.

לכן כשמדובר בספרי הקודש כאילו על דברים שנמצאים בעולם שלנו – יחסים בין גבר לאישה, יחסים חברתיים או בין האדם לטבע, הסיפורים האלו אכן נשמעים מוזרים ולא מציאותיים מפני שזוהי רק שפת קוד. בפועל הכותבים מספרים לנו על פעולות רוחניות שבין הכוחות שמפעילים את עולמנו. שפת הענפים היא הדרך של הכותבים לתקשר אתנו ולספר לנו על הכוחות והפעולות הרוחניות האלו.

הספירה הנסתרת שסובבת את עולמנו
בספרי הקודש לא ניתן להבין דברים כפשוטם מפני שכרגע אנחנו בכלל לא תופסים עם מה יש לנו כאן מגע. בחמשת החושים הארציים שלנו, בתפיסתנו הנוכחית שמוגבלת בתוך הגדרות של זמן, תנועה ומקום, אנחנו בכלל לא יכולים לתאר על מה הספרים מספרים.

ספרי הקודש מדברים על ספירה שמקיפה את העולם שלנו ומנהלת אותו. מדובר כאן על מוח עליון, כוח ומטרה שנמצאים למעלה מהשגתנו הנוכחית. אבל חשוב להבין שהיום כל אחד מאיתנו יכול להתקדם רוחנית ולהיכנס לתפיסה יוצאת הדופן והבלתי מוגבלת הזו. ואז יהיו לו כלים פנימיים לפתוח את ספרי הקודש ולראות מה באמת כתוב שם, ומסתתר מאחורי המילים והמשפטים.

ברגע שנדע מה כתוב בספרים האלו, נוכל לשנות את הגורל שלנו ולהפוך אותו לטוב. נעלה לגבהים ומטרות שייטיבו מאוד עם החיים שלנו, ומעל הכול – נשיג בפועל את מה שנמצא מעבר לעולם הזה, בממד הרוחני. לכן ספרי הקודש הם ספרים מלאי הפתעות.