חכמת הקבלה מסבירה את הפערים החברתיים בזווית שנראית מוכרת אך מובילה לתפישה חדשנית ומעניינת. הרב ד"ר מיכאל לייטמן, מסביר שהפערים החברתיים נמצאים בכל חברה כי חברות מבוססות על אגו. בעלי הכוח השכלי, הפיזי והנפשי הם בעלי הסיכוי הגבוה יותר כתלות בחינוך שקיבלו ובתכונותיהם הפנימיות. החברה מחשיבה חוכמה, גם העשיר היה מתכופף כלפי החכם, כי החוכמה מכובדת יותר […]
To access this post, you must purchase מנוי שנתי.