ספרו של הרב ד”ר מיכאל לייטמן,  מציג בפנינו הסתכלות רחבה ומעמיקה על נושא הבריאות והחולי. לפי העיקרון  האינטגרלי, האדם הוא חלק ממערכת הטבע וכפוף לחוקיה, כאשר כל המרכיבים שבטבע: דומם, צומח, חי ובני האדם קשורים זה לזה בקשר הדוק. הספר מביא לנו את הסיבות לחולי כתוצאה מחוסר איזון וקלקולים בתוך המערכת, שמייצרים מצב של חולי […]
This post is only available to members.