תקנון ותנאי שימוש באתר

כללי
1.1 ברוכים הבאים לאתר 66books.co.il – חנות ספרים אונליין.
1.2 החנות מופעלת ע"י "בני ברוך" ע"ר – האקדמיה הבינלאומית ללימוד ולהפצת חכמת הקבלה.
1.3 כתובת: רחוב נבטים 12, פ"ת. טל': 1-700-509-209

2. שימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן:
2.1 הרכישה באתר מעידה על הסכמת הגולש לכל התנאים אשר כלולים בתקנון זה.
2.2 על כן, לא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או העמותה ו/או מי מטעמם בגין כל פעולה שנעשתה על ידו דרך האתר.
2.3 לעניין זה "פעולה באתר"/"שימוש באתר" משמעה – גלישה באתר ו/או הורדת קבצי ספרים ו/או רכישת מוצרים ו/או הזמנתם דרך האתר.
2.4 לבצע פעולה באתר רשאי כל משתמש שמלאו לו 18 שנה, וכן כל גוף משפטי המאוגד והרשום כדין לפי חוקי מדינת ישראל, שברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
2.3 הורדת קבצי ספרים מותנית בהרשמה לאתר. ההרשמה לאתר מהווה את הסכמתך לקבלת דיוור מאתר מעת לעת.

3. פרטי המשתמש:
3.1 בעת ביצוע הפעולה באתר, יידרש המשתמש להירשם ולציין את הפרטים הבאים: דואר אלקטרוני, שם משתמש וסיסמת התחברות לאתר.
3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים, יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין הנזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או העמותה ו/או מי מטעמם, עקב כך וכן תוגש תלונה למחלקת ההונאה למשטרת ישראל.
3.3 צוות האתר יעשה כמיטב יכולתו כדי להגן על פרטי המשתמש האישיים שנרשמו באתר, אולם אין הוא מתחייב כי הפרטים הנ"ל יהיו מוגנים בפני פריצה או גישה לא חוקית לאתר ו/או בגין הנזק שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מכך.

4. הורדת קבצים:
4.1 לרשות המשתמשים אפשרות להורדת קבצי ספרים מסוג doc/ pdf / epub (ספר דיגיטלי) באמצעות קישורים להורדה.
4.2 צוות האתר אינו אחראי לתקינות הקישורים, או לכל הקשור לבעיות שעלולות להיגרם כתוצאה מעומס או מנפילת השרתים.

5. זכויות יוצרים:
5.1 זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, קובץ גרפי, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו – הינן רכוש בעלי האתר בלבד. אין להעתיק, לשנות, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי אף לא כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של בעלי האתר.